VÝSTAVA OBRAZŮ - Suchdol nad Odrou 2013

Letecké muzeum - Suchdol nad Odrou

26. 5. - 29. 6. 2013

www.leteckemuzeum.eu

Dne 26. 5. byla zahájena výstava mých akvarelů s leteckou tematikou, na které byl přítomen i atašé Sergej Mityaev z generálního konzulátu ruské federace v Brně (na snímku z pravé strany). Pan Petr Bartošík (na snímku z levé strany) jej provázel celou expozicí leteckého muzea.